You have reached the website

PRIVATUMO POLITIKA

1. Kokia asmeninė informacija renkama ir kaip ji renkama?

Jei tiesiog naršote šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose, nereikia pateikti jokios informacijos. Tačiau jei norite naudotis šios svetainės ir (arba) mūsų programų funkcijomis ir paslaugomis, galime paprašyti pateikti tam tikros asmeninės ir (arba) demografinės informacijos. Asmeninė informacija (šiose Privatumo nuostatose) reiškia bet kokią informaciją, pagal kurią galima jus identifikuoti arba su jumis susisiekti internetu arba kitomis priemonėmis. Tai gali būti, pvz., jūsų vardas ir pavardė, pašto adresas, el. pašto adresas, telefono numeris (toliau – „asmenį identifikuojanti informacija“) ir demografinė informacija, pvz., jūsų gimimo data, amžius, lytis, įpročiai ar pageidavimai, kai tokia informacija yra susijusi su jūsų pateikiama asmenį identifikuojančia informacija (bendrai vadinama – „asmeninė informacija“).

Asmeninė informacija renkama tik gavus jūsų sutikimą (t. y. jei sąmoningai pateikiate ją mums užpildydami vieną iš šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose esančių internetinių formų) ir ji paprastai renkama toliau nurodytais atvejais:

• registruojantis (toliau – „bendras prisiregistravimas prie svetainės / programos“), užsiprenumeruojant konkretų svetainės ir (arba) mūsų programų naujienlaiškį, kuris nėra užsiprenumeruojamas atliekant bendrą prisiregistravimą prie svetainės / programos;

• dalyvaujant tyrimuose arba apklausose;

• rašant pranešimų lentose ir užsiimant kita interaktyviąja veikla;

• naudojant formą „Siųsti draugui“;

• pateikiant atsiliepimus, klausimus arba komentarus naudojant mūsų formą „Rašykite mums“;

• pateikiant informaciją verslo reikmėms (pvz., gyvenimo aprašymus, prašymus pateikti informaciją ir pan.);

• internetu pateikiant informaciją dėl įsidarbinimo (pvz., paskelbiate savo CV, norėdami įsidarbinti „Nestlé“);

• pateikiant bet kokias kitas užklausas, kai reikia nurodyti asmeninę informaciją.
Pirmiau išvardyta renkama informacija ir jos kiekis skiriasi, atsižvelgiant į veiklos pobūdį. Gali būti prašoma pateikti toliau nurodytą asmeninę informaciją: vardą ir pavardę, el. pašto adresą, namų adresą ir telefono numerį (darbo arba namų). Kartais gali reikėti susikurti naudotojo vardą ir (arba) slaptažodį ir (arba) pateikti papildomos demografinės informacijos, įskaitant toliau nurodytą informaciją: i) jūsų amžius ir gimimo data, ii) lytis, iii) naudojimo dažnumas, iv) faktai apie jūsų namų ūkį ar gyvenimo būdą ir (arba) v) kita su jumis susijusi informacija.

2. Kaip užtikrinamas asmeninės informacijos saugumas?

„Nestlé“ imasi visų reikiamų techninių ir organizacinių priemonių, kad užtikrintų jūsų asmeninės informacijos, surinktos naudojantis šia svetaine ir (arba) mūsų programomis, įskaitant slaptąją asmeninę informaciją ir jaunesnių nei 13 m. asmenų asmeninę informaciją, konfidencialumą ir saugumą. Imamasi toliau nurodytų priemonių, bet jomis neapsiribojama: i) jūsų asmeninė informacija saugoma saugioje operacinėje aplinkoje, kuri nėra viešai pasiekiama ir kurią gali pasiekti tik įgaliotieji „Nestlé“ darbuotojai, mūsų agentai ir rangovai; ii) patikrinama užregistruotų svetainės / programos naudotojų tapatybė prieš leidžiant jiems pasiekti apie juos surinktą asmeninę informaciją. Taip pat žr. 5 klausimą.

3. Kokiu tikslu renkama jūsų asmeninė informacija?

Paprastai visa surinkta informacija naudojama nurodytu tikslu, kuriuo ją pateikėte mums, arba kitais tikslais, nurodomais renkant informaciją arba šiose Privatumo nuostatose. Pavyzdžiui, jei prisiregistravote prie šios svetainės ir (arba) mūsų programų (toliau – „bendras prisiregistravimas prie svetainės / programos“), jūsų pateikta informacija naudojama siekiant suteikti jums papildomų paslaugų ir privilegijų, kurios paprastai suteikiamos prisiregistravus, pvz., galimybę gauti pranešimus, kuriuos nurodėte registruodamiesi arba kurie prisiregistravus siunčiami automatiškai. Be to, jei susisiekėte su mumis naudodami internetinę kontaktinę formą, jūsų informacija naudojama siekiant atsakyti į jūsų užklausą ar komentarą, o kai kuriais atvejais siekiant paskelbti atsakymus į jūsų klausimą anonimiškai šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose.

Registruojantis arba pateikiant informaciją šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose, jums taip pat gali būti suteikta galimybė (pažymint žymimąjį langelį arba kitokiu būdu) naudoti jūsų pateiktą informaciją vykdant veiklą arba teikiant paslaugą, kuri skiriasi nuo pirminės veiklos arba paslaugos, kuria norite naudotis. Pvz., jei užsiregistruojate dalyvauti konkurse arba akcijoje, taip pat galite užsiprenumeruoti naujienlaiškius arba pranešimus, kuriuos siųs akciją vykdanti svetainė ir (arba) mūsų programos ar kitos svetainės arba „Nestlé“ produktai. Jei pasirinksite gauti šias papildomas paslaugas, mes naudosime jūsų pateiktą informaciją, kad galėtume jas teikti.

Be to, galime naudoti jūsų asmeninę ir (arba) demografinę informaciją vidinės rinkodaros ir demografinių tyrimų tikslais, kad galėtume nuolat tobulinti ir geriau pritaikyti mūsų teikiamus produktus ir paslaugas jūsų poreikiams. Gali būti, kad kartais sujungsime, atnaujinsime arba kitaip papildysime asmeninę informaciją, surinktą naudojant šią svetainę ir (arba) mūsų programas, iš išorinių šaltinių arba trečiųjų šalių gautais duomenimis.

Paprastai jūsų asmeninė informacija bus saugoma tol, kol jūsų paskyra bus aktyvi, arba tiek, kiek reikia, kad galėtume teikti jūsų pageidaujamas paslaugas. Žinoma, jei norite, kad nebenaudotume jūsų asmeninės informacijos, kurios reikia norint teikti paslaugas, pvz., norite atsisakyti siunčiamų el. laiškų, susisiekite su mumis. Atminkite, kad jūsų asmeninė informacija bus saugoma pagrįstą laikotarpį ir tiek, kiek reikia, siekiant laikytis teisės ir norminių aktų nuostatų, išspręsti ginčus, vykdyti mūsų susitarimus ir panašiais įrašų tvarkymo tikslais.

Toliau pateikiama papildoma informacija apie tam tikras šios svetainės ir (arba) mūsų programų funkcijas:

• Naujienlaiškiai ir el. laiškai 

Jei nurodėte mums savo el. pašto adresą ir (arba) pašto adresą (prisiregistruodami prie svetainės / programos arba norėdami užsiprenumeruoti konkretų naujienlaiškį ar pranešimus), naudojant jūsų pateiktą kontaktinę informaciją jums bus siunčiami jūsų užsiprenumeruoti naujienlaiškiai, pranešimai arba kita informacija. Be to, galite gauti pranešimų apie kitus „Nestlé“ prekės ženklus arba svetaines. Šis turinys gali būti pateikiamas įprastu arba el. paštu.

Jūsų nurodytu el. pašto adresu taip pat galime siųsti administracinius arba su operacijomis susijusius pranešimus (pvz., patvirtinimo el. laišką, siunčiamą prisiregistravus, atšaukus prenumeratą, išsiregistravus arba atsisakius kokios nors veiklos), taip pat kitus su paslaugomis susijusius pranešimus (pvz., pranešimus apie mūsų Privatumo nuostatų pakeitimus, nebeteikiamas šios svetainės ir (arba) mūsų programų funkcijas arba programas, internetinių paslaugų arba techninės pagalbos politikos pakeitimus ir kitus susijusius pakeitimus). Bendrai tokio tipo pranešimai šiose Privatumo nuostatose vadinami „administraciniais pranešimais“.

• Tyrimai ir apklausos 

Yra du tyrimų arba apklausų, kuriuose galima dalyvauti naudojantis šia svetaine ir (arba) mūsų programomis, tipai. Tai gali būti tokie tyrimai arba apklausos, kai prašoma pateikti tik demografinę arba tyrimui reikalingą informaciją (pvz., nurodyti amžių, lytį, namų ūkio informaciją, kitus pomėgius ir pan.). Tokia informacija nėra susieta su jokia asmenine jūsų informacija. Kitais atvejais (pvz., registruojantis norint gauti paskyrą) galime rinkti šią nurodytą informaciją ir sujungti ją su jūsų asmenine informacija.

• Pranešimų lentos ir kitos interaktyviosios funkcijos

Galime teikti interaktyviųjų funkcijų, kurias naudodami galėsite skelbti arba publikuoti pranešimus, pasakojimus, nuotraukas arba iliustracijas šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose. Nors stengiamės apsaugoti šias funkcijas naudojančius asmenis, rekomenduojame būti atsargiems ir neskelbti asmeninės informacijos ar nuotraukų viešoje internetinėje erdvėje, pvz., skelbimų lentoje arba kitose internetinių bendruomenių svetainėse. Tokią informaciją gali rinkti ir naudoti asmenys, kurių jūs nepažįstate. Todėl mes negalime užtikrinti jūsų pateiktos informacijos saugumo ir privatumo ir neatsakome už jokią informaciją, kurią jūs skelbiate tokiose vietose. Jūs esate atsakingi už naudojimąsi tokiomis funkcijomis. Jei norite pašalinti savo asmeninę informaciją iš mūsų tinklaraščio ar bendruomenės forumo, susisiekite su mumis. Gali būti, kad kai kuriais atvejais negalėsime pašalinti jūsų informacijos. Tokiu atveju mes jus informuosime apie tai ir nurodysime priežastis.

Atminkite, kad, jei nuspręsime paskelbti nuotrauką arba pranešimą, kurį mums pateikėte naudodami vieną iš minėtų funkcijų, galime kartu su nuotrauka arba pranešimu pateikti tam tikros informacijos apie jus, pvz., jūsų naudotojo vardą, vardą, pavardės pirmąją raidę ir (arba) miestą ir šalį, kurioje gyvenate.

• Forma „Siųsti draugui“

Asmeninė informacija, kurią reikia pateikti naudojant tik vieną kartą naudojamą funkciją (paprastai tai būna vardas, pavardė ir el. pašto adresai), yra naudojama tik vieną kartą (pvz., norint nusiųsti pranešimą) ir šios informacijos mes nesaugome.

• Verslo informacija

Atkreipiame dėmesį, kad kai kuriose šios svetainės ir (arba) mūsų programų vietose galite pateikti informacijos apie save arba įmonę, kuriai atstovaujate, verslo tikslais. Tai gali būti karjeros skiltis, kurioje galite palikti gyvenimo aprašymą, internetinė anketa dėl darbo, skiltis arba kontaktinė forma, kurią naudojant prašoma pateikti informacijos. Nors šiuo tikslu surenkama asmeninė informacija naudojama tik konkrečiu nurodytu tikslu (pvz., gyvenimo aprašymas bus naudojamas tik svarstant kandidatūrą), šiai informacijai netaikomos šios Privatumo nuostatos.

4. Kas nutiks, jei atsisakysite pateikti savo asmeninę informaciją?

Jei nepateiksite prašomos asmeninės informacijos, negalėsite dalyvauti tam tikroje veikloje ir negalėsite naudoti pritaikytų šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose esančių funkcijų, be to, gali būti apribotos jūsų galimybės naudotis paslaugomis ir specialiais pasiūlymais. Pvz., jei nesutinkate pateikti savo el. pašto adreso, negalėsite gauti jokių mūsų naujienlaiškių arba prisiregistruoti prie šios svetainės ir (arba) mūsų programų. Tačiau jei norite tiesiog naršyti šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose ir sužinoti daugiau apie „Nestlé“ ir mūsų produktus, nereikia pateikti jokios asmeninės informacijos.

5. Kam atskleidžiama jūsų asmeninė informacija ir kodėl?

„Nestlé“ nesidalys jūsų asmenine informacija su jokia trečiąja šalimi, kuri siekia ją naudoti tiesioginės rinkodaros tikslais, nebent mes jus apie tai informavome ir jūs leidote mums tai daryti. 

„Nestlé“ gali dalytis jūsų asmenine informacija su savo dukterinėmis įmonėmis, įmonėmis, kurios tiesiogiai arba netiesiogiai priklauso „Nestlé“ (bendrai vadinama „Nestlé“ grupe“). „Nestlé“ taip pat gali dalytis jūsų asmenine informacija su trečiosiomis šalimis, bet tik toliau nurodytais atvejais:

• Paslaugų teikėjai, agentai ir rangovai 

Galime naudotis trečiųjų šalių, pvz., paslaugų teikėjų, agentų arba rangovų, paslaugomis, kad jos padėtų atlikti vidines šios svetainės ir (arba) mūsų programų operacijas ir administruoti svetainę ir (arba) mūsų programas arba įvairias funkcijas, programas ir akcijas. Kai kurios trečiosios šalys gali būti įsikūrusios ne toje šalyje, kurioje naudojatės šia svetaine ir (arba) mūsų programomis. Pavyzdžiui, pagrindinis mūsų svetainės prieglobos paslaugų teikėjas įsikūręs Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje (taip pat žr. 7 klausimą). Šios trečiosios šalys ir jų darbuotojai mums teikdami savo paslaugas gali susidurti su jūsų asmenine informacija. Bet kuri trečioji šalis turi visada užtikrinti tokį patį jūsų asmeninės informacijos apsaugos lygį kaip ir „Nestlé“ ir, jei reikia, su jomis turi būti sudarytos teisinės sutartys, įpareigojančios užtikrinti jūsų asmeninės informacijos privatumą ir apsaugą ir ją apdoroti tik pagal konkrečius „Nestlé“ pateiktus nurodymus.

• Partneriai ir bendros akcijos 

Kartais šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose galime organizuoti bendrą arba bendrai finansuojamą programą arba akciją su kita įmone, organizacija arba kita patikima trečiąja šalimi ir atitinkamai rinkti ir apdoroti asmeninę informaciją. Jei vykdant tokią akciją asmeninę jūsų informaciją renka kita nei „Nestlé“ įmonė (arba su ja dalijamasi informacija), mes informuosime jus apie tai prašydami pateikti informaciją. 

Jei akcija organizuojama kartu su kita įmone, galime pateikti atskirą tos įmonės privatumo politikos saitą. Rekomenduojame jį perskaityti prieš dalijantis asmenine informacija, nes negalime garantuoti, kad ta įmonė laikosi tokių pačių privatumo politikos nuostatų. Jei nenorite, kad kita įmonė rinktų jūsų asmeninę informaciją arba kad mes ja dalytumėmės su ja, galite atsisakyti dalyvauti tokiose akcijose, kai bus paprašyta jūsų leidimo rinkti jūsų asmeninę informaciją.

• Teisinės procedūros ir verslo operacijos 

Mes taip pat galime atskleisti jūsų asmeninę informaciją, jei to reikalaujama pagal įstatymus arba jei, mūsų manymu, to reikia siekiant laikytis teisinių procesų reikalavimų, siekiant atsakyti į ieškinius arba užtikrinti „Nestlé“, jos klientų arba visuomenės saugumą arba teises. 

Jei „Nestlé“ susijungs su kita įmone arba kita įmonė įsigys visą arba dalį įmonės arba jei „Nestlé“ parduos arba perduos visą „Nestlé“ verslą arba jos dalį, savininkas turės prieigą prie to „Nestlé“ verslo sektoriaus tvarkomos informacijos, kuri gali apimti asmeninę informaciją, laikantis taikomų įstatymų. Asmeninė informacija gali būti perduota vykdant įmonės reorganizaciją, pradėjus nemokumo procedūrą arba esant kitam panašiam atvejui, jei tai leidžiama pagal taikomus įstatymus.

• Apibendrinta informacija 

Mes galime pasidalyti apibendrinta demografine arba tyrimo informacija su trečiosiomis šalimis, tačiau ši informacija pateikiama anonimine forma ir joje nėra jokios asmeninės informacijos. Apibendrinta informacija, kuria galime dalytis, gali apimti anoniminę informaciją, surinktą naudojant slapukus ir kitas panašias sekimo technologijas, kaip paaiškinta 8 klausime.

6. Kaip galite pasiekti ir keisti asmeninę informaciją arba pasirinkti kitas su jos naudojimu susijusias nuostatas?

Toliau nurodoma, kokius galite priimti sprendimus, susijusius su jūsų asmeninės informacijos rinkimu ir naudojimu.

1. Visada galite atsisakyti pat
eikti mums savo asmeninę informaciją. Tačiau jei nuspręsite tai padaryti, bus apribotos jūsų galimybės naudotis mūsų teikiamomis paslaugomis ir funkcijomis, kaip paminėta 4 klausime.

2. Jei nenorite gauti naujienlaiškių, skelbimų ar kitų pranešimų ir (arba) paslaugų, kurias teikia ši svetainė ir (arba) mūsų programos, registruodamiesi neužsisakykite minėtų pranešimų. Jei užsisakėte ir paskui nusprendėte jų atsisakyti, apsilankykite šios svetainės ir (arba) mūsų programų skiltyje „Atsisakyti prenumeratos“ ir pakeiskite nuostatas.

3. Kiekviename jums atsiųstame el. laiške yra pateikiama informacija, kaip atsisakyti siunčiamų pranešimų (t. y. kaip atsisakyti prenumeratos). Tiesiog atlikite prenumeratos atsisakymo procedūros veiksmus arba vykdykite el. laiške pateiktus nurodymus.

Jei nepateikiamas nė vienas pirmiau nurodytas atsisakymo būdas arba norite pateikti kitokią užklausą, susisiekite su mumis.

Be to, jei dalyvavote programoje, į kurią buvo įtraukta trečioji šalis, ir sutikote gauti tos trečiosios šalies siunčiamus pranešimus, norėdami atsisakyti trečiosios šalies siunčiamų pranešimų, turėsite kreiptis tiesiai į ją. Šis procesas gali būti paaiškintas trečiosios šalies privatumo politikoje.

7. Į kokias šalis bus siunčiama jūsų asmeninė informacija ir kodėl?

„Nestlé“ yra visame pasaulyje veikianti įmonė ir jūsų informacija gali būti siunčiama į įvairias šalis. Ji gali būti siunčiama į šalis, kurių duomenų apsaugos įstatymai skiriasi nuo šalies, kurioje jūs pateikėte savo asmeninę informaciją, įstatymų. Jūsų asmeninė informacija taip pat gali būti siunčiama skirtingoms „Nestlé“ grupės įmonėms, įsikūrusioms įvairiose šalyse. „Nestlé“ imasi reikiamų priemonių, kad užtikrintų asmeninės informacijos saugumą siunčiant informaciją ir ją saugant gavusioje įmonėje. 

Serveriai, kurie teikia šią svetainę ir (arba) mūsų programas, gali būti ne toje šalyje, kurioje prisijungėte prie šios svetainės ir (arba) mūsų programų. Pagrindinis daugelio „Nestlé“ svetainių prieglobos paslaugų teikėjas yra įsikūręs Jungtinėse Amerikos Valstijose ir Jungtinėje Karalystėje. Su šiuo teikėju yra sudaryta sutartis, pagal kurią jis turi laikytis aukštų privatumo užtikrinimo standartų reikalavimų ir (be kitų sąlygų) vykdyti „Nestlé“ nurodymus bei taikyti visas reikiamas technines priemones, kad užtikrintų asmeninės informacijos saugumą.

8. Sekimo technologijos – kaip ir kodėl mes jas naudojame?

„Nestlé“ naudoja sekimo technologijas (slapukus, IP adresus, žurnalo failus, tinklalapio indikatorius), kad galėtų rinkti tam tikrą informaciją, pvz., apie naršyklės tipą ir operacinę sistemą, nukreipiantį puslapį, svetainės kelią, IPT domeną ir pan., siekdama patobulinti savo svetainių funkcijas ir naudojimąsi jomis bei geriau suprasti, kaip lankytojai naudojasi šia svetaine ir (arba) mūsų programomis ir jose siūlomais įrankiais bei paslaugomis. Sekimo technologijos padeda mums pritaikyti šią svetainę ir (arba) mūsų programas pagal jūsų poreikius. 

• Slapukai

Naudodami slapukus siekiame patobulinti šios svetainės ir (arba) mūsų programų funkcijas ir geriau suprasti, kaip lankytojai naudojasi šia svetaine ir (arba) mūsų programomis ir jose pateikiamais įrankiais bei paslaugomis. Naudodami jūsų kompiuteryje įdiegtus slapukus galime lengvai ir patogiai pritaikyti šią svetainę ir (arba) mūsų programas pagal jūsų poreikius, kad būtų patogiau jomis naudotis.

Jei norite sužinoti daugiau apie„Nestlé“ slapukų politiką ir savo teises, perskaitykite svetainėje pateiktą „Nestlé“ slapukų politiką.

• IP adresai 

Galime sekti interneto protokolo (IP) adresus siekdami (bet neapsiribojant toliau nurodytais tikslais): i) išspręsti technines problemas, ii) užtikrinti svetainės saugumą, iii) apriboti tam tikrų naudotojų prieigą prie šios svetainės ir (arba) mūsų programų ir iv) geriau suprasti, kaip naudojamasi šia svetaine ir (arba) mūsų programomis. IP adresas yra numeris, kurį kompiuteriai naudoja tinkle, kad kiekvieną kartą prisijungus prie interneto būtų galima identifikuoti jūsų kompiuterį.

• Žurnalo failai 

Mes (arba trečioji šalis mūsų vardu) galime rinkti informaciją naudodami žurnalo failus, kurie įrašo duomenis apie svetainės ir (arba) mūsų programų veiklą ir renka statistinius duomenis apie naudotojų naršymo ypatumus. Šie įrašai sugeneruojami anonimiškai ir padeda mums rinkti toliau nurodytą informaciją (ja neapsiribojant): i) informaciją apie naudotojo naršyklės tipą ir operacinę sistemą, ii) informaciją apie naudotojo seansą (pvz., jo URL, datą ir laiką, kada jis naudojosi svetaine ir (arba) mūsų programomis, ir kokius puslapius peržiūrėjo naudodamas mūsų svetainę ir (arba) programas, naudojimo trukmę) ir iii) kitus panašius naršymo duomenis. Žurnalo failuose esančią informaciją taip pat naudojame vidinės rinkodaros ir demografinių tyrimų tikslais, kad galėtume nuolat tobulinti ir pagal jūsų poreikius pritaikyti mūsų teikiamas internetines paslaugas. Žurnalo failai paprastai naudojami tik įmonėje ir jie nėra susieti su jokiu konkrečiu naudotoju.

• Tinklalapio indikatoriai 

Galime naudoti tinklalapio indikatorius (arba GIF failus) šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose arba galime juos įtraukti į jums siunčiamus el. laiškus. Tinklalapio indikatoriai (dar žinomi kaip žiniatinklio blakės, angl. „web bug“) yra nedidelės kodo eilutės, suteikiančios galimybę įdėti grafinį vaizdą į tinklalapį arba el. laišką, kad mums būtų siunčiami tam tikri duomenys. Naudojant tinklalapio indikatorius gali būti renkama pirmiau pateiktoje skiltyje apie IP adresą nurodyta informacija, taip pat informacija apie tai, kaip naudotojas reaguoja į el. pašto kampanijas (pvz., kada buvo atidarytas el. laiškas, prie kokios svetainės prisijungė naudotojas iš el. laiško ir pan.). Tinklalapio indikatoriais surinktą informaciją naudojame įvairiais tikslais, įskaitant, bet tuo neapsiribojant, siekdami nustatyti svetainės lankytojų srautą, unikalių lankytojų skaičių, reklamos tikslais, siekdami atlikti el. laiškų auditą ir kurti ataskaitas bei pritaikyti svetainę lankytojų poreikiams.

9. El. pašto rinkodara – kas yra brukalo siuntimas ir koks mūsų požiūris į brukalus?
Brukalo siuntimas – tai nepageidaujamų el. laiškų, kuriuose yra reklaminės arba su rinkodara susijusios informacijos, siuntimas.

Mes NESIUNČIAME brukalų. Mes naudojame apsaugos nuo brukalų įrankį, kad apsaugotume savo darbuotojus nuo brukalo siuntimo. El. laiškų siuntimas be gavėjo sutikimo daugelyje šalių yra neteisėtas. Mes nenaudosime jūsų asmeninės informacijos (įskaitant el. pašto adresus) tiesioginės rinkodaros tikslais arba pranešimams siųsti, nebent AIŠKIAI leidote mums tai daryti. Tai vadinama SUTIKIMU. 

Be to, mes nesidalijame jūsų asmenine informacija su jokia trečiąja šalimi, kuri siekia pasinaudodama jūsų asmenine informacija siųsti brukalą. 

Naudodamiesi šia svetaine ir (arba) mūsų programomis turite galimybę el. paštu gauti rinkodaros informaciją. Kiekviename „Nestlé“ jums atsiųstame el. laiške nurodoma, kaip galite bet kada atsisakyti rinkodaros el. laiškų.

Jei dėl kokių nors priežasčių manote, kad gavote brukalą iš „Nestlé“ grupės įmonės, nedelsdami susisiekite su mumis.

10. Kiek laiko saugoma jūsų asmeninė informacija?

Mes galime saugoti jūsų asmeninę informaciją, kurią pateikėte naudodamiesi šia svetaine ir (arba) mūsų programomis, savo duomenų bazėse, pvz., ryšių su klientais valdymo duomenų bazėje. „Nestlé“ grupė jūsų asmeninę informaciją laikys tik tiek, kiek reikia, pagal tai, kiek laiko mums reikia, kad atsakytume į užklausas arba išspręstume problemas, pateiktume patobulintas ir naujas paslaugas ir laikytumėmės teisinių reikalavimų pagal taikomus įstatymus. Tai reiškia, kad galime laikyti jūsų asmeninę informaciją tam tikrą pagrįstą laikotarpį nuo tada, kai nustojote naudotis „Nestlé“ paslaugomis arba šia svetaine ir (arba) mūsų programomis. Praėjus tam tikram laikotarpiui jūsų asmeninė informacija bus pašalinta iš visų „Nestlé“ grupės sistemų.

Primename, kad turite teisę bet kada pareikalauti pašalinti savo asmeninę informaciją. Žr. 6 klausimą.

11. Ar ši svetainė ir (arba) mūsų programos renka duomenis iš vaikų?

Ši svetainė ir (arba) mūsų programos nėra skirtos jaunesniems nei 13 metų asmenims. Ši svetainė ir (arba) mūsų programos sąmoningai neprašo ir nerenka informacijos iš jaunesnių nei 13 metų asmenų.

12. Ar mes pateikiame kitų trečiųjų šalių svetainių saitų?

Mes galime šioje svetainėje ir (arba) mūsų programose pateikti kitų įmonių arba organizacijų svetainių (bendrai vadinama „trečiųjų šalių svetainėmis“) saitų. Šios Privatumo nuostatos netaikomos tokioms trečiųjų šalių svetainių svetainėms, nes mes nevaldome tų svetainių. Jei naudodami pateiktus saitus atidarysite trečiųjų šalių svetaines, tų svetainių operatoriai gali rinkti jūsų asmeninę informaciją. Prieš pateikdami kokią nors asmeninę informaciją įsitikinkite, kad jus tenkina tų trečiųjų šalių svetainių privatumo politikos nuostatos. Mes stengiamės užtikrinti, kiek tai įmanoma, kad visose trečiųjų šalių svetainėse, kurių saitus pateikiame, būtų taikomos atitinkamo lygio asmeninės informacijos apsaugos priemonės, bet mes nesame atsakingi (nei teisiškai, nei kitaip) už tų trečiųjų šalių svetainių vykdomą veiklą, privatumo politikos nuostatas ir privatumo apsaugos priemonių lygį.

13. Kaip galite su mumis susisiekti?

Jei turite klausimų, nusiskundimų arba komentarų dėl šios Privatumo politikos nuostatų arba mūsų taikomų informacijos rinkimo būdų, parašykite mums adresu Jasinskio 16A, Vilnius, Lietuva, atsiųskite el. laišką adresu info@lt.nestle.com arba skambinkite telefonu +370 700 55200.

VEVEY, 2013 m. balandžio mėn.
© „Société des Produits Nestlé S.A.“, 2013.